Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry oświatowe:
dzienniki zajęć
ewidencja wychowanków
rejestry i ewidencje związane z kontrolą realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Podstawa prawna ww. zbioru danych: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z późn. zm.)
rejestr wypadków
Podstawa  prawna  ww.  zbioru  danych  :  § 50 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002r.  w   sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.).
lokalna baza danych systemu informacji oświatowej
Podstawa prawna ww. zbioru danych: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej.


Archiwum placówki:

Rodzaje dokumentów przechowywane w Archiwum:
Akta osobowe
Wychowanie podopiecznych
Księgowość
Płace
Organizacja
Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym, na ich wniosek.

Informacja o lokalizacji ww. rejestrów, ewidencji i archiwum placówki:

Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Brzozowa 50


Zasady udostępniania danych:

Udostępnianie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na wniosek organu prowadzącego, nadzorującego i organów kontrolujących.
Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPrzedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBożena Kobierska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:39:08
Informację wprowadził do BIPBożena Kobierska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:39:08
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Uruchomienie stronyBożena Kobierska2020-09-16 10:30:24